Zapad dating

Rated 3.85/5 based on 965 customer reviews

Turbulentní moderní historie země byla ovlivněna přírodními katastrofami, korupcí, separatismem, demokratizací a obdobími prudkých ekonomických změn.

Obyvatelstvo souostroví patří k mnoha etnickým, jazykovým a náboženským skupinám.

V roce 1602 vznikla Holandská Východoindická společnost a stala se dominantní evropskou silou.

Zanikla po bankrotu v roce 1800 a nizozemská vláda prohlásila Holandskou východní Indii za svou kolonii.

V roce 2004 se konaly první přímé prezidentské volby.

Politická a ekonomická nestabilita, sociální napětí, korupce a terorismus však demokratizaci zpomalují.

Indonésie je stát v jihovýchodní Asii a Oceánii tvořený 17 508 ostrovy.

Na pevnině sousedí Indonésie s Malajsií na ostrovech Borneo a Sebatik; s Papuou-Novou Guineou na ostrově Nová Guinea a s Východním Timorem na ostrově Timor.Místní vládci postupně začali přebírat indickou kulturu, náboženské a politické modely a hinduistická a buddhistická království vzkvétala.Indonéská historie byla ovlivněna snahami cizích mocností ovládnout její přírodní bohatství.Je také členem Sdružení národů jihovýchodní Asie a Asijsko-pacifického hospodářského společenství.Holandští akademici věnující se východní Asii však termín nepřejali.

Leave a Reply